1-ispisIspis

U novije vrijeme se sve češće susrećemo sa potrebom da ispišemo dokumente koje ste sami kreirali i nama dostavili na završnu obradu. To mogu biti vaši dopisi, školski ili diplomski radovi ili vizitkartice.
Za tu svrhu smo opremljeni raznim vrstama licenciranog software-a i najmodernijim jedinicama za ispis u koloru ili u crno bijeloj tehnici.
Formate zaključujemo sa A3, a granična specifična masa papira je 250 g/m2.
Treba navesti i mogućnost ispisivanja na folijama i papirima u boji.

Usluge :: Menu